นโยบายการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ

ข้อกำหนด นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ให้บริการเว็บพนันออนไลน์

ความรับผิดชอบต่อการเล่นพนัน | Responsible Gaming

ความรับผิดชอบต่อการเล่นพนัน หมายถึง การใช้เกมการพนันในการเล่นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายเท่านั้น หรืออาจมีโชคจากการเล่น ซึ่งในที่นี้ คือ แหล่งรายได้ที่จะตามมาหากเล่นชนะเดิมพันมากกว่าเสีย ซึ่งผู้เล่นนั้นจะต้องตระหนักได้ถึงสถานการณ์ของตนเอง ความเสี่ยง และพฤติกรรมส่วนบุคคล ปัญหานี้มักจะไม่ถูกรวมไปกับผู้เล่นที่ที่ใช้เกมพนันเพื่อความบันเทิง และควบคุมตนเองได้  ในขณะที่บางท่านอาจเข้าถึงในจุดที่เสี่ยงของการติดพนันด้วยการเล่นที่มากจนเกินไป เกินลิมิตการควบคุมของตนเอง อาจส่งผลกระทบไปถึงการใช้ชีวิต และการจัดการทรัพย์สิน ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อตนเอง และคนรอบข้าง

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการให้บริการ

UFA222.online มีแนวคิดที่จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการเล่นพนันออนไลน์ เราได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเล่นพนันที่เสมือนจริง เทียบเคียงได้กับการเล่นในบ่อนคาสิโน มีความปลอดภัยสูงสุด และมีการควบคุมติดตามผลการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกท่าน และเรายังมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นมากยิ่งขึ้น ก้าวทันทุกยุค ทุกสมัย

อย่างไรก็ตาม อาจมีความเป็นไปได้ในผู้เล่นบางท่านที่ติดการพนัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มของผู้เล่นที่เข้าใช้บริการของเราอย่างผิดวัตถุประสงค์ เรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า ผลกระทบที่ตามมานั้น อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งในด้านการเงิน สุขภาพ และสังคม เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที โดยการรับคำปรึกษาจากองค์กรต่างๆที่ได้รับการรับรอง

ความรับผิดชอบต่อการเล่นพนันอย่างมีจริยธรรม

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อการเล่นพนันมาโดยตลอด ซึ่งความรับผิดชอบต่อการเล่นพนันนั้น จะต้องเกิดจากความรับผิดชอบของทั้งผู้ให้บริการ UFA222.online และผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้

ผู้ให้บริการ

  • กำหนดมาตรการจำกัดอายุของผู้เล่น ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี การสมัครเข้าใช้บริการต้องยื่นแสดงหลักฐานข้อมูลจริง เพื่อยืนยันตัวตน ว่าเป็นผู้เข้าใช้งานซึ่งไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และจริยธรรม
  • ปฏิบัติตามคำโฆษณาซึ่งว่าด้วยระเบียบข้อบังคับ โดยยึดตามหลักความถูกต้อง และไม่กล่าวอวดอ้างให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดการหลงเชื่อ หรือเข้าใจผิดด้วยข้อมูลที่เกินความเป็นจริง
  • ให้บริการด้วยระบบการจัดการที่มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม ไม่ใช้ช่องโหว่ในการตั้งค่าการควบคุมผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเอาเปรียบผู้เข้าใช้บริการ
  • ใช้โปรแกรมการ “กีดกันตนเอง” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้าใช้บริการที่ต้องการ หยุดพัก หรือแยกตัวออกจากการเล่นพนันโดยความสมัครใจ อาจเริ่มต้นที่การปิดกั้น 24 ชั่วโมง ไปจนถึง ถาวร
  • มีการฝึกอบรมพนันงานผู้ให้บริการ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ เมื่อต้องแก้ปัญหาให้กับผู้เข้าใช้บริการอย่างถูกต้อง และทันท่วงที

ผู้เข้าใช้บริการ

  • ตระหนักถึงความเสี่ยงของการเล่นพนัน เข้าใจถึงการได้ และสูญเสียทั้งเงิน เวลา รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาทางด้านความคิด และอารมณ์
  • ตั้งค่าขีดจำกัดของการเล่นด้วยเงินเย็น กำหนดทุนงบประมาณที่ใช้ในการเล่นโดยต้องไม่กระทบกับการดำรงชีวิต และผู้คนรอบข้าง รวมไปถึงไม่ใช้เวลากับการเล่นพนันที่มากจนเกินไป
  • พึงระลึกไว้เสมอว่า การเล่นพนัน ไม่ใช่แหล่งรายได้หลัก ให้ใช้เพื่อเป็นแหล่งบันเทิงทางเลือกเท่านั้น อาจแบ่งปันเวลาเพื่อเลือกทำกิจกรรมนันทนาการอย่างอื่นแทน
  • ใช้สติในการเล่นเพื่อควบคุมตนเอง ไม่เพิ่มวงเงินเดิมพันเมื่อเล่นเสีย และรู้จุดคุ้มทุม ควรหยุดพักหากชนะเดิมพันจนถึงจุดที่น่าพอใจแล้ว
  • เลือกเล่นกับเว็บพนัน หรือผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ไว้ใจได้ อาจตรวจสอบจากหน้าเว็บไซต์หลัก หรือรีวิวจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง

ความเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการติดพนัน

พฤติกรรมความเสี่ยงในที่นี้ หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการติดพนันโดยปราศจากความยับยั้งชั่งใจ ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม อาจรวมไปถึงสาเหตุจากโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคที่เกี่ยวกับกลุ่มอาการทางประสาท จิตวิทยา พันธุกรรม หรือสภาวะความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วก็มักจะมีผลลัพท์อันไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง

มาตรการสำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

การเข้าเล่นพนันกับเว็บไซต์ของเราผ่าน (www.ufa222.online) ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีข้อกำหนดห้ามมิให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า หรือยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีเยาวชนที่เข้าข่ายเกณฑ์ได้ละเมิดข้อกำหนดนี้ เราจะดำเนินการระงับบัญชีโดยทันที และบัญชีที่ถูกปิดภายใต้นโยบายของเรา จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้งไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

หากท่านมีผู้เยาว์อาศัยอยู่ด้วย โปรดแน่ใจว่า ท่านได้ตรวจสอบ และจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการบนเว็บไซต์แห่งนี้ และ หรือติดตั้งซอฟท์แวร์ควบคุมสำหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากผู้เยาว์โดยไม่จำเป็นผ่านอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ และภูมิภาคนั้นอาจมีความแตกต่างกันออกไป การเข้าถึงการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จะขึ้นอยู่กับข้อบังคับภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายในขอบเขตของอำนาจที่ท่านอาศัยอยู่

ศูนย์ให้บริการความช่วยเหลือการติดพนัน

หากท่านพบว่าตนเอง หรือบุคคลรอบข้างมีแนวโน้มเข้าข่ายการติดพนันออนไลน์ ท่านสามารถรับคำปรึกษาจากทีมงานของเราได้ที่หน้าเว็บโดยตรง หรือตามรายละเอียดด้านล่าง

การบำบัดนี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ โดยผู้ให้คำปรึกษาจะมีวิธีการบำบัดโดยการรับฟังแบบไม่ตัดสิน ใช้วิธีการเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรม ซึ่งแน่นอนว่าการบำบัดนี้จะเป็นความลับขั้นสูงสุด ปราศจากการเปิดให้เข้าถึง หรือเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะโดยสิ้นเชิง

Scroll to Top